A Barlanglakásokról:

A Barlanglakás Emlékmúzeum: 2013. december 19. óta a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központ tagintézményeként, szakmai felügyeletével mûködik. Eredetük egyidõs a településsel, a mészkõbányászok mélyítették a vájatokba házaikat, amelyekben az 1800-as években már 700-800 ember lakott. Ennek állít emléket a Barlanglakás Emlékmúzeum korabeli berendezési tárgyaival, kis udvarával. A látogatáshoz elõzetes bejelentkezés szükséges! További információ: Appel Péter +36-20-447-8333 cím: 1222 Budapest, Veréb u. 4.

A Budafoki Barlanglakás:

A Barlanglakás-kiállítás Dél-Budán, Budafok-Felsõvároson a Veréb utcában található. A Dunától induló köves domboldalakon, a régebben Promontornak nevezett dombos területen (melynek jelentése sziklaszirt, hegyfok) több évszázadon keresztül földbe vájt emberi lakóhelyek is voltak. A könnyen bányászható és faragható mészkövet a visszahúzódott õstenger elnevezésérõl szarmata, vagy a benne nagy tömegben megtalálható õscsiga után cerítiumos mészkõnek nevezik. A barlanglakásoknak sajátos története van. Ez két nagyobb korszakra osztható fel, a kezdetektõl a 19. század 80-as éveinek végéig és a 20. század elejétõl a barlanglakások felszámolásáig. Kezdetben a felszínre nyíló nagyobb üregekbe, barlangokba költöztek az elsõsorban szõlõmûveléssel, kõfaragással foglalkozó iparosok, kényelmes körülményeket teremtve maguknak. E korai korszaknak a jellemzõje az volt, hogy a hegyoldalban lévõ nagy barlangokban “házakat” építettek. Ezeknek csak az oldalfalait húzták fel, tetõre nem volt szükség. A barlangok két oldalához támasztott házak a középsõ tereket szabadon hagyták, így ezek utcasorokat alkottak. Miután Beteltek vagy beomlottak a nagy barlangok, új technikához kellett folyamodni. Téglalap alakban vájtak egy kb. két méter mély mélyedést, és ebbõl a mélyudvarból kiindulva alakították ki a lakásokat, így egy barlanglakás-rendszert, ún. barlanggócot hozva létre, mely típus volt Budafokon a legelterjedtebb. Ez volt a rossz állapotú, egészségtelen lakások kialakulásának oka is egyben, mert a barlanggóc általában egy tulajdonoshoz tartozott, aki a remélt haszon miatt a nem kellõen karbantartott, nedves lakásokat ágyrajáróknak, munkásoknak olcsó áron kiadta, így ezek a betegségek melegágyaivá váltak. Az 1830-as években már közel 700 ember lakott a nagy kiterjedésû, durva mészkõbe vájt lakásokban, de mellettük megtalálhatók voltak a pincék, istállók, egyéb gazdasági helyiségek is. Napjainkra egyetlen rekonstruált barlanglakás maradt fenn. A barlanglakásokat véglegesen az 1960-as évek közepén számolták fel, többségüket feltöltötték, betömték (sok esetben veszélyes hulladékkal). Utolsó lakója halála után, 1970-ben a veréb utca 4. szám alatt nyílt meg a Budafoki Barlanglakás Emlékmúzeum. Az itt található barlanggóc a volt tulajdonos lakásával és az egykori albérlõk lakrészével együtt látogatható. a kiállítás néhai özv. Tóth Gyõzõné egykori otthonát mutatja be eredeti bútoraival és használati tárgyaival.


Tájékoztató

Az emlékhely elõzetes bejelentkezéssel a hét minden napján látogatható! A tervezett látogatás elõtt 1-2 nappal kérjük egyeztessen idõpontot a +36-20-447-8333 Appel Péter (tárlatvezetõ), vagy a +36-20-424-9280 Gyönki Viktória (muzeális gyûjteményi referens) elérhetõségeinken.

...
Barlanglakás